Który uczony wprowadził klasyfikację 7 sztuk wyzwolonych będących podstawą nauczania przez całe średniowiecze?

Lucyliusz
Marcjanus Kapella
Korneliusz Nepos
Terencjusz
Marcjanus Kapella to żyjący na przełomie IV i V wieku rzymski prawnik oraz nauczyciel. Autor dzieła, będącego rodzajem encyklopedii, które stało się w średniowieczu głównym podręcznikiem. Kapella dokonał podziału nauki na siedem działów. Podział ten utrzymał się w średniowiecznym podziale na Trivium (gramatyka, dialektyka, retoryka) i Quadrivium (geometria, arytmetyka, astronomia, harmonia).
---
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneedukacjahistoriahistoria naukinauka

Odpowiedzi według kraju

Lucyliusz
Marcjanus Kapella
Korneliusz Nepos
Terencjusz
odpowiedzi
flagPolska
14%
27%
18%
39%
539