Kto do filozofii nauki wprowadził pojęcie wiedza milcząca (lub wiedza cicha)?

Ludwig Wittgenstein
Karl Popper
Denis Vernant
Michael Polanyi
Wiedza milcząca (lub wiedza cicha, wiedza ukryta, ang. tacit knowledge) to pojęcie, które do filozofii nauki wprowadził Michael Polanyi, pozostając pod wpływem metody przykładów paradygmatycznych Wittgensteina, kwestionując utożsamianie całości wiedzy z wiedzą zwerbalizowaną. Wiedza cicha lub ukryta jest to rodzaj wiedzy wykorzystywanej w codziennych działaniach, której istoty nie do końca jednak można określić. http://infed.org/mobi/michael-polanyi-and-tacit-knowledge/to
Sens
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefilozofianaukanaukowcyWęgry

Odpowiedzi według kraju

Ludwig Wittgenstein
Karl Popper
Denis Vernant
Michael Polanyi
odpowiedzi
flagPolska
22%
25%
23%
28%
589