Kto w 1773 r. został pierwszym przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej (KEN)?

Adam Czartoryski
Ignacy Massalski
Hugo Kołłątaj
Julian Ursyn Niemcewicz
Komisja Edukacji Narodowej (KEN) była pierwszą w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Została powołana przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszym prezesem został biskup Ignacy Massalski. Głównym inicjatorem i architektem powstania Komisji był Hugo Kołłątaj.
---
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneedukacjahistoriahistoria Polskinaukaoswiata

Odpowiedzi według kraju

Adam Czartoryski
Ignacy Massalski
Hugo Kołłątaj
Julian Ursyn Niemcewicz
odpowiedzi
flagNiemcy
13%
30%
34%
17%
23
flagPolska
17%
22%
47%
11%
924
flagWielka Brytania
15%
7%
61%
15%
13